Terra Dom AgroTerra Dom AgroTerra Dom AgroTerra Dom Agro

DOMINONI ADAPTERI


DOMINONI  - proizvođač adaptera za kukuruz, flex hedera za soju, suncokret i kosa za silažne kombajne (EU - ITALIJA)

Tradicija proizvodnje adaptera duža od 50 godina!

DOSTUPNI MODELI:

 • KAIMAN fiksni : od 4 - 12 redi 
 • KAIMAN fiksni sa sječkom : od 4 - 12 redi
 • KAIMAN preklopni: od 6 - 12 redi
 • KAIMAN preklopni sa sječkom: od 6 -12 redi
 • ROCK preklopni sa sječkom: od 6 - 12 redi 
 • ROCK fiksni sa sječkom: od 4 - 12 redi
 • TOP SUN fiksni: od 4 - 16 redi
 • TOP SUN fiksni sa sječkom: od 6 - 12 redi
 • TOP SUN preklopni: od 6 - 12 redi
 • TOP FLEX heder za soju: TF535, TF610, TF750, TF950S, TF950D
 • FREE SUN fiksni sa sječkom: GF 620, GF 760, GF 940
 • FREE SUN fiksni: GF 620, GF 760, GF 940, GF 1150

Kontakt: 099/5468-382 Siniša Plivelić

Javite nam se s povjerenjem. Vaš Terra Dom Agro d.o.o.